ระบบจองเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

"Happy time to visit Walailak University"

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาเรียนรู้ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

ลงทะเบียน

เลือกแพกเกจที่คุณต้องการ
ผ่านระบบจองเข้าเยี่ยมชมออนไลน์

ความประทับใจ

เรื่องราว ความประทับใจในโอกาส
เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ที่ มวล.

สถานที่

สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ข่าว

บันทึกเรื่องราว การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์
ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์: 0 7547 6316-22 โทรสาร 0 7547 6328